Vägen till en effektiv arbetsplats där alla trivs.

Odeas hjälper er verksamhet att skapa förutsättningar för en hållbar arbetsplats. Vi lyfter arbetsmiljöfrågorna från paragrafer till framgångsrik tillämpning i praktiken.

Odeas säkerställer att era chefer och ledare har kunskap och verktyg att hantera de lagställda krav på ett systematiskt, hälsofrämjande arbetsmiljöarbete som finns.

Få stöd för utbildningar inom arbetsmiljö

Odeas är godkänd utbildningsleverantör av AFA Försäkring. Din organisation kan därmed söka stöd för utbildningar för era chefer och/eller skyddsombud.

AFA Försäkring beviljar från och med 1 januari 2021 stöd till privata företag som utbildar sina chefer och skyddsombud inom arbetsmiljö. Det innebär att företag som tecknat kollektivavtal kan få ersättning för utbildningskostnader på grund- och fortsättningsnivå.

Stöd kan beviljas för:
• grund- eller vidareutbildning för chefer
• vidareutbildning för skydds-/arbetsmiljöombud
När både chef och skyddsombud deltar utgår stöd med 70% av deltagaravgiften. Stödet blir 50% om chefer eller skyddsombud/arbetsmiljöombud deltar.
Kontakta Odeas för mer information!

Engagerade medarbetare

Odeas erbjuder utbildningar inom arbetsmiljö, ledarskap och organisationsutveckling – alltid optimerade efter behov och önskemål. En god arbetsmiljö där de anställda trivs är nyckeln till framgång och tillväxt.

Utbildningar i arbetsmiljö

En god fysisk och psykosocial arbetsmiljö är en avgörande, gemensam faktor för alla framgångsrika verksamheter. Odeas ger era chefer, ledare och medarbetare den kunskap och de verktyg de behöver och hjälper er att uppfylla Arbetsmiljöverkets krav på ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Förbättra ledarskapet för ett effektivare företag

Hur utnyttjar vi våra resurser på bästa sätt för att optimera resultat och öka tillväxt? Ledarskapets roll är centralt för resultatet. Odeas ger era chefer och ledare kunskap och förutsättningar för att leda på ett effektfullt sätt som skapar engagemang och prestation.

Förebygg hot och våld

Oro för att bli utsatt för hot och våld är en psykisk belastning som påverkar arbetsmiljön negativt. Odeas utbildningar ger kunskap hur ni genom ett systematiskt förebyggande arbete minskar riskerna. Ni får verktyg för att hantera skarpt läge och uppföljande insatser på bästa sätt.

Hantera krissituationer

En väl förberedd organisation hanterar krissituationer på ett tryggt och gynnsamt sätt. Odeas ser till att ni är väl förberedda och rustade, så ni lättare tar er igenom svåra situationer och har kunskap att ge det stöd som behövs till era medarbetare.

Kurser i ledarskap och arbetsmiljö i hela Sverige

Odeas erbjuder utbildningar för chefer och personal på företag och arbetsplatser i hela Sverige. Föreläsaren och kursledaren Yvonne Sjöberg gör utbildningarna enkla att förstå. Yvonne kopplar teori till dagliga verksamheten genom praktiska moment, dialog och erfarenhetsutbyte, ett upplägg som skapar engagemang, delaktighet och igenkänning. 

engagemang

Alla medarbetare ska känna att deras arbete är meningsfullt.

entusiasm

Odeas vision är att alla anställda ska cykla glatt visslande till jobbet.

effektivitet

Chefer med rätt kunskap och nöjd personal ger en effektiv organisation.

Få gratis tips, erbjudanden och nyheter inom ledarskap och arbetsmiljö

Kontakta Odeas idag för offert eller frågor

Tel: 070-35 30 744
E-post: info@odeas.se
se.linkedin.com/in/yvonnesjoberg

Odeas © 2021