Den rätta vägen till en attraktiv arbetsplats med välmående anställda.

Odeas ger din verksamhet alla verktyg till ett framgångsrikt arbetsmiljö- och hälsoarbete med visionen att alla anställda ska cykla visslande till jobbet.

Engagerade medarbetare

Odeas erbjuder utbildningar inom arbetsmiljö, ledarskap och verksamhetsutveckling – alltid optimerade efter behov och önskemål. En god arbetsmiljö där medarbetare trivs är nyckeln till framgång och tillväxt för verksamheten.

Utbildningar i social och organisatorisk arbetsmiljö

En god fysisk och psykosocial arbetsmiljö där medarbetare trivs och levererar är nyckeln till framgång. Odeas hjälper er uppfylla de krav som Arbetsmiljöverkets regler ställer – och mer.

Förbättra ledarskapet för ett effektivare företag

Hur utnyttjar vi våra befintliga resurserna på bästa sätt för att öka tillväxten? Ledarskapets roll och uppdrag är centralt för resultatet. Odeas ger dig som chef kunskap och förutsättningar för att leda på ett effektfullt sätt som skapar engagemang och prestation.

Minimera risken för hot och våld – och hur du hanterar det

Oro för att bli utsatt för hot och våld är en psykisk belastning som påverkar arbetsmiljön negativt. Odeas utbildningar ger kunskap hur du genom ett systematiskt förebyggande arbete minskar riskerna för hot och våld. Du får verktyg för att hantera skarpt läge på bästa sätt och uppföljande insatser.

Hantera krissituationer på ett tryggt sätt

En väl förberedd organisation kan hantera krissituationer på ett tryggt och gynnsamt sätt. Odeas ger dig verktygen så att ditt företag lättare tar sig igenom svåra situationer och kan ge det stöd som behövs till medarbetarna.

Kurser i ledarskap och arbetsmiljö med utgång från Jönköping

Odeas erbjuder utbildningar för chefer och personal på företag och arbetsplatser i hela Sverige. Föreläsaren och kursledaren Yvonne Sjöberg gör utbildningarna enkla att förstå, med många praktiska moment vilket uppskattas av deltagarna. De tre ledorden nedanför sammanfattar Odeas vision om vad alla bolag ska genomsyras av.

engagemang

Vi strävar efter att alla medarbetare ska känna mening i sitt arbete.  

entusiasm

Odeas vision är att alla anställda ska cykla glatt visslande till jobbet.

effektivitet

Chefer med rätt kunskap och nöjd personal ger en effektiv organisation.

Få smarta tips inom ledarskap och arbetsmiljö

Få nyheter, erbjudanden och värdefulla tips inom arbetsmiljö och ledarskap. Prenumerera på Odeas nyhetsbrev genom att klicka här. 

Boka din utbildning idag

För information och bokning kontakta:

Yvonne Sjöberg
Tel: 070-35 30 744
 
E-post: info@odeas.se
se.linkedin.com/in/yvonnesjoberg

 

Odeas © 2018 

Stäng meny