Den rätta vägen till en attraktiv arbetsplats med effektivitet och tillväxt.

Odeas hjälper er verksamhet att skapa förutsättningar för en hållbar arbetsplats. Vi lyfter arbetsmiljöfrågorna från paragrafer till framgångsrik verksamhetsutveckling.

Odeas säkerställer att era chefer och ledare har kunskap och verktyg att hantera de lagställda krav på ett systematiskt, hälsofrämjande arbetsmiljöarbete som finns.

Engagerade medarbetare

Odeas erbjuder utbildningar inom arbetsmiljö, ledarskap och organisationsutveckling – alltid optimerade efter behov och önskemål. En god arbetsmiljö där de anställda trivs är nyckeln till framgång och tillväxt.

Utbildningar i arbetsmiljö

En god fysisk och psykosocial arbetsmiljö är en avgörande faktor för alla framgångsrika verksamheter. Odeas ger er kunskapen och verktygen och hjälper er att uppfylla de krav som Arbetsmiljöverket ställer på ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Förbättra ledarskapet för ett effektivare företag

Hur utnyttjar vi våra befintliga resurserna på bästa sätt för att öka tillväxten? Ledarskapets roll och uppdrag är centralt för resultatet. Odeas ger era chefer och ledare kunskap och förutsättningar för att leda på ett effektfullt sätt som skapar engagemang och prestation.

Förebygg hot och våld

Oro för att bli utsatt för hot och våld är en psykisk belastning som påverkar arbetsmiljön negativt. Odeas utbildningar ger kunskap hur ni genom ett systematiskt förebyggande arbete minskar riskerna. Ni får verktyg för att hantera skarpt läge och uppföljande insatser på bästa sätt.

Hantera krissituationer

En väl förberedd organisation kan hantera krissituationer på ett tryggt och gynnsamt sätt. Odeas ger er verktygen så att ditt företag lättare tar sig igenom svåra situationer och kan ge det stöd som behövs till medarbetarna.

Kurser i ledarskap och arbetsmiljö – i hela Sverige

Odeas erbjuder utbildningar för chefer och personal på företag och arbetsplatser i hela Sverige. Föreläsaren och kursledaren Yvonne Sjöberg gör utbildningarna enkla att förstå. Hon kopplar teori till dagliga verksamheten genom praktiska moment, dialog och erfarenhetsutbyte, ett upplägg som skapar engagemang, delaktighet och igenkänning. 

engagemang

Alla medarbetare ska känna att deras arbete är meningsfullt.

entusiasm

Odeas vision är att alla anställda ska cykla glatt visslande till jobbet.

effektivitet

Chefer med rätt kunskap och nöjd personal ger en effektiv organisation.

Få smarta tips inom ledarskap och arbetsmiljö

Få nyheter, erbjudanden och värdefulla tips inom arbetsmiljö och ledarskap. Prenumerera på Odeas nyhetsbrev genom att klicka här. 

Kontakta Odeas idag för offert eller frågor

Odeas © 2019