Den rätta vägen till en attraktiv arbetsplats med effektivitet och tillväxt.

Odeas ger din verksamhet alla verktyg till en framgångsrik verksamhetsutveckling genom ett kompetent ledarskap och systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Vilka kostnader riskerar ni till följd av stressrelaterad ohälsa?

Sjukfrånvaro kostar och sjuknärvaro, alltså människor som inte förmår prestera till 100 % men ändå finns på jobbet, kostar betydligt mer. En insats för att stärka den psykosociala arbetsmiljön lönar sig snabbt.

Odeas kartlägger var ni behöver göra en insats och tar fram en åtgärdslista med konkreta verktyg.

 

Sverigepremiär: Hållbar arbetsplats

Nyfiken?

Engagerade medarbetare

Odeas erbjuder utbildningar inom arbetsmiljö, ledarskap och organisationsutveckling – alltid optimerade efter behov och önskemål. En god arbetsmiljö där medarbetare trivs är nyckeln till framgång och tillväxt för verksamheten.

Utbildningar i social och organisatorisk arbetsmiljö

En god fysisk och psykosocial arbetsmiljö där medarbetare trivs och levererar är nyckeln till framgång. Odeas ger er kunskapen och verktygen och hjälper er att uppfylla de krav som Arbetsmiljöverket ställer på ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Förbättra ledarskapet för ett effektivare företag

Hur utnyttjar vi våra befintliga resurserna på bästa sätt för att öka tillväxten? Ledarskapets roll och uppdrag är centralt för resultatet. Odeas ger dig som chef kunskap och förutsättningar för att leda på ett effektfullt sätt som skapar engagemang och prestation.

Förebygg hot och våld

Oro för att bli utsatt för hot och våld är en psykisk belastning som påverkar arbetsmiljön negativt. Odeas utbildningar ger kunskap hur du genom ett systematiskt förebyggande arbete minskar riskerna. Du får verktyg för att hantera skarpt läge på bästa sätt och uppföljande insatser.

Hantera krissituationer

En väl förberedd organisation kan hantera krissituationer på ett tryggt och gynnsamt sätt. Odeas ger dig verktygen så att ditt företag lättare tar sig igenom svåra situationer och kan ge det stöd som behövs till medarbetarna.

Kurser i ledarskap och arbetsmiljö – i hela Sverige

Odeas erbjuder utbildningar för chefer och personal på företag och arbetsplatser i hela Sverige. Föreläsaren och kursledaren Yvonne Sjöberg gör utbildningarna enkla att förstå, med många praktiska moment för att alla ska känna delaktighet. 

engagemang

Alla medarbetare ska känna att deras arbete är meningsfullt.

entusiasm

Odeas vision är att alla anställda ska cykla glatt visslande till jobbet.

effektivitet

Chefer med rätt kunskap och nöjd personal ger en effektiv organisation.

Få smarta tips inom ledarskap och arbetsmiljö

Få nyheter, erbjudanden och värdefulla tips inom arbetsmiljö och ledarskap. Prenumerera på Odeas nyhetsbrev genom att klicka här. 

Kontakta Odeas idag för offert eller frågor

Odeas © 2019

Stäng meny