⮞ Arbetsmiljö

Inspirerande utbildningar i arbetsmiljö

Arbetsmiljöutbildning ska inte vara tråkigt. Odeas lägger stor vikt vid engagemang och delaktighet i upplägg av kurser och föreläsningar. Praktiska övningar och dialog är viktiga delar, liksom smarta verktyg att använda i er dagliga verksamhet. Enkelt, tydligt, verklighetsförankrat och kostnadseffektivt är Odeas signum som så många uppskattar.

Odeas vision: Attraktiva arbetsplatser med personal som glatt visslande cyklar till jobbet!

Upplägg och innehåll på kurserna utgår från gällande regelverk, aktuell forskning och egen erfarenhet, med fokus på praktisk verksamhetskopplad tillämpning där Varför och Hur är nyckelord. 

Framgång och tillväxt kräver att de befintliga resurserna tas till vara på bästa sätt. Ledarskapets roll och agerande är avgörande för resultatet. Det behövs kunskap och tydliga förutsättningar för att på ett effektfullt sätt leda och skapa engagemang som motiverar medarbetarna till prestation. En verksamhet som månar om goda arbetsförhållanden sprider positiva signaler hos medarbetare, kunder och leverantörer och stärker varumärket. Värden som blir alltmer avgörande vid nyrekrytering.

SAM, Systematiskt arbetsmiljöarbete, är ett ledningssystem som ger ett kvalitativt, effektivt arbetssätt och säkerställer att ni uppfyller de krav som Arbetsmiljöverkets regler ställer.

Nyfiken på vad andra tyckte om utbildningarna? Klicka här!

PS: På Odeas tycker vi att arbetsmiljö är kul – en trevlig, inspirerande atmosfär får du därför på köpet!

Anpassat innehåll för er verksamhet

Nedan hittar du grundkoncept, men varje verksamhet är unik, därför anpassas insatser för att matcha era önskemål och behov på bästa sätt. Vi använder exempel från er verksamhet med fullt fokus på hur, så ni direkt kan tillämpa och ha praktisk nytta av kunskaperna i er dagliga verksamhet.
Odeas erbjuder också stöd och hjälp med att upprätta arbetsmiljöhandbok, policyer, rutiner och instruktioner samt åtgärder för att rätta till brister som påtalats vid Arbetsmiljöverkets inspektionsbesök.

Processtöd – Utvecklande systematiskt arbetsmiljöarbete
Det kan kännas både tidskrävande och motigt att komma igång med ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Med Odeas erfarna hjälp får ni en stabil grund för smidig implementering och en framgångsrik fortsättning. Vi gör en kartläggning av nuläget, åtgärdar luckor som behöver fyllas, stärkas eller förändras. Vi säkerställer att ni får förståelse för dokumentationen och verktyg för att komma igång med ett hållbart, effektivt och utvecklande systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Organisatorisk och social arbetsmiljö - AFS 2015:4

Arbetsmiljöverket ställer krav på kunskap och ett aktivt arbete för att förebygga ohälsa och hantera frågor inom område ohälsosam arbetsbelastning, stress, arbetstidens förläggning, mobbning, kränkande särbehandling, gränslöst arbetsliv.
Teori, metoder och verktyg för att hantera frågorna i verksamheten.

BAM - Bättre arbetsmiljö

Utbildningen säkerställer de kunskapskrav som ställs på chefer och arbetsledare att hantera arbetsmiljöansvaret för sina medarbetare. Deltagarna får förståelse och verktyg för att tryggt hantera arbetsmiljöuppgifterna i dagliga verksamheten. 
Två kursdagar. Jag är diplomerad handledare i BAM.

SAM – Systematiskt arbetsmiljöarbete

På alla arbetsplatser ska det finnas ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Denna utbildning ger kunskap om regelverket och verktyg för att komma igång, utveckla och praktiskt tillämpa ett utvecklande SAM i er verksamhet. 

Att leda systematiskt och hälsofrämjande

Arbetsmiljöverket ställer krav på ett målstyrt hälsofrämjande arbetsmiljöarbete. Vad krävs av dig som chef med personalansvar? Hur gör du i vardagen, konkret, för att uppnå ett hållbart och framgångsrikt resultat?

Boka er arbetsmiljöutbildning idag

Vill du också ha en arbetsplats där medarbetarna glatt visslande cyklar till jobbet? Odeas ger er verktygen som behövs genom engagerande utbildningar, där teori varvas med tankeväckande diskussioner och gruppövningar. Upplägg och innehåll anpassas efter era önskemål och behov. Kontakta oss idag för prisförslag och tid för genomförande.