Arbetsmiljö ⮞ Att leda systematiskt och hälsofrämjande

Att leda systematiskt och hälsofrämjande

Att hantera mjuka värden i den dagliga verksamheten - konkreta råd och verktyg

 Att jobba med den fysiska miljön är vi vana vid, men de mjuka värdena, hur hanterar vi dem? Hur förhåller vi oss till dessa frågor som inte går att mäta i kronor, ören, meter eller kilo?

Arbetsmiljöverkets föreskrift Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) ställer, för första gången i Sverige, krav på ett aktivt hälsofrämjande arbete på våra arbetsplatser.

Kursbeskrivning

Utbildningen utgår ifrån de regler som styr det systematiska arbetsmiljöarbetet (AFS 2001:1) samt AFS 2015:4. Kursen fokuserar på det konkreta dagliga arbetet. Du får kunskap om hur du uppmärksammar och hanterar ”de mjuka frågorna” i verksamheten. Utbildningen ger handfasta råd och verktyg för att implementera kraven i det dagliga arbetet. Utbildningen hjälper dig att lägga upp en framgångsrik strategi för att skapa en frisk, välfungerande arbetsplats.

Målgrupp

Företagsledare, arbetsledare, chefer, HR-ansvariga, skyddsombud

Kursinnehåll

Kurslängd - En dag

Boka er utbildning i systematiskt och hälsofrämjande arbete

Arbetsmiljöverkets föreskrift Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) ställer, för första gången i Sverige, krav på ett aktivt hälsofrämjande arbete på våra arbetsplatser. Kontakta oss idag för prisförslag och datum för utbildning i er verksamhet.