Arbetsmiljö ⮞ BAM – Utbildning i bättre arbetsmiljö

BAM - utbildning för bättre arbetsmiljö

Grundläggande arbetsmiljöutbildning

Kursbeskrivning

Utbildningen säkerställer de kunskapskrav som ställs på chefer och arbetsledare med arbetsmiljöansvar för sina medarbetare. BAM – Bättre arbetsmiljö ger grundläggande kunskap om de lagar och föreskrifter som styr och reglerar arbetsmiljöarbetet. Utbildningen ger ett helhetsperspektiv på arbetsmiljöfrågorna, nyttan och effekterna av en god arbetsmiljö. Deltagarna får kunskap om hur de utvecklar arbetsmiljön i sin organisation, hur de hanterar fysiska och psykosociala arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen, samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga medarbetare. Utbildningen leds av diplomerad BAM-handledare. Utbildningarna anpassas utifrån er situation, behov och verksamhet.

Målgrupp

Företagsledare, arbetsledare, chefer, skyddsombud/arbetsmiljöombud, arbetsmiljöansvariga

Kursens mål

Efter den här utbildningen ska deltagarna:

  • Kunna identifiera risker och arbeta förebyggande
  • Ha grundläggande kunskaper om ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete
  • Se sambandet mellan en bra arbetsmiljö och en positiv verksamhetsutveckling
  • Samverka i arbetsmiljöfrågor

Kursinnehåll

Kurslängd - Två dagar

Boka er BAM-utbildning idag

BAM ger er grundläggande kunskaper om hur ni får en bättre arbetsmiljö. Boka en engagerande, givande utbildning, ledd av diplomerad BAM-handledare! Kontakta oss idag för prisförslag och tid för genomförande.