Bokningsvillkor

Bokningsvillkor

Efter att du mottagit bokningsbekräftelse från Odeas är din anmälan bindande. Se Avbokningsregler för vad som gäller om du ändå skulle behöva boka av eller boka om din plats.

Betalning

Kursavgift betalas i förskott vid anmälan mot faktura. Betalningsvillkor 30 dagar. Vid sen anmälan gäller att betalning ska vara Odeas tillhanda senast vid kursstart.

Inställd eller flyttad utbildning

Odeas förbehåller sig rätten att ställa in planerade utbildningar och ändra utbildningsdatum. Eventuella inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver betalas ej.

Avbokningsregler för öppen kurs 

Avbokning meddelas skriftligt till Odeas.
Vid av- eller ombokning tidigare än 2 veckor innan utbildning debiteras 50% av utbildningsavgiften.

Om av- eller ombokning 0 – 2 veckor innan utbildning debiteras 100% av utbildningsavgiften.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till en annan person i samma företag efter samråd med Odeas.

Vid sjukdom är anmälan avbokningsbar mot uppvisande av läkarintyg.