Utbildningsdag i Friskorienterat arbetssätt

En självklar del i det moderna arbetsmiljöarbetet

Är du nyfiken på vad Friskorienterat arbetssätt innebär? Nu lanserar Odeas ett nytt koncept som skapar förutsättningar för ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv. Varmt välkommen till en inspirerande kursdag.

Kursledare Yvonne Sjöberg
Yvonne Sjöberg, kursledare.

Varför friskorienterat?

Jag, Yvonne Sjöberg, har ägnat många år åt det traditionella systematiska arbetsmiljöarbetet, med riskbedömningar i fokus. Det ska vi absolut fortsätta med, men alltmer forskning visar på nyttan av ett proaktivt arbete där verksamheter uppmärksammar och utvecklar de positiva arbetsmiljöfaktorerna. Ett perspektiv där vi stärker det som fungerar och får oss att må bra.

Nytt sätt att se på arbetsmiljö

Friskorienterat arbetssätt är en metodik som skapar förutsättningar för ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv.  

 • Lyfter det friska och breddar det som fungerar.
 • Hjälper verksamheten att inte fastna i risker och fel.
 • Stärker organisationen och skapar nytänkande.

Ett urval från programmet

 • Vad innebär ett friskorienterat arbetssätt? Bakgrund och fördelar.
 • Kom igång: Att hitta och definiera verksamhetens unika friskfaktorer.
 • Att jobba strukturerat och över tid med att stärka och utveckla friskfaktorer i praktiken.
 • Friskorienterat arbetssätt vs. systematiskt arbetsmiljöarbete.
 • Fem steg för att stärka friskorienterat arbetssätt i er organisation.
 • På vilken nivå skapas hälsa?
 • Vad säger forskningen? Vilka är friskfaktorerna?
 • Konkreta modeller och verktyg.
 • Diskussioner i grupp och helgrupp. Reflektioner och erfarenhetsutbyte.

Från forskning till praktisk tillämpning

Genom att utgå från forskningen kan vi i praktiken förbättra arbetsmiljön. Går det att definiera vissa grupper som är friskare och har mindre ohälsa? Varför är det så? 

Hur skiljer sig förutsättningarna mellan olika avdelningar och grupper? Är det i antal medarbetare, ledarskap, arbetsbelastning, återhämtning? Vad framhåller de friska grupperna som positivt på deras arbetsplats?

Friskorienterat arbetssätt

Om utbildningsdagen

Tid: Ingen öppen utbildning är för närvarande planerad. Kontakta mig om du är intresserad av  uppdragsutbildning.
Omfattning: Halv- eller heldag. 
Plats: Digitalt via Zoom eller fysiskt. 

 

Gör din anmälan här:

Anmälan till kursdag Friskorienterat Arbetssätt
Fält markerade med röd stjärna * måste fyllas i.
Namn på deltagare 1
E-postadress till deltagare 1
Namn på eventuell deltagare 2
E-postadress till eventuell deltagare 2
Företagets namn
Beställarens telefon/mobilnummer
Inklusive eventuell referens. Fakturan skickas gärna digitalt via e-post.
Beställarens e-postadress

 

Frågor? Kontakta Odeas här.