Varför satsa på ledarskap?

HÄLSOFRÄMJANDE

Kopplingen är solklar. Bra chefer och bra arbetsmiljö ger god arbetshälsa. Och tvärtom...

VINSTÖKNING

Medarbetare som leds av en stadig hand arbetar effektivare.

HÅLLBARHET

Starkt ledarskap gör arbetet hållbart – både för anställda och chefer.

Kampanj: Få 20% rabatt på din offert. Gäller t.o.m 30 maj 2019.

För att nå framgång och tillväxt krävs det att företagets befintliga resurser tas till vara på bästa sätt. Inte minst ledarskapets roll och uppdrag är centralt för resultatet. Ge era chefer kunskap och förutsättningar att leda på ett effektivt sätt – det kommer att öka medarbetarnas engagemang, prestation och trivsel! 

Kontakta Yvonne Sjöberg på Odeas för att boka en utbildning som passar just ert företag.


Boka senast 30 maj för att få 20% rabatt på offerten. Gäller de tre utbildningarna nedanför.

vilket program passar er?

1. Starta hösten med en kick-off för chefer och ledare

Inspirerande föreläsning varieras med praktiska verktyg, diskussioner och gruppövningar utifrån det tema som ni väljer. 

Exempel på teman:
• Vilka är de största utmaningarna som chef i ett flexibelt, snabbt föränderligt arbetsliv?
• Hur skapas förutsättningar för hälsa, trivsel och kvalitativ produktion?
• Digitalisering och gränslöst arbetsliv – resurs eller hinder?
• Vilka är våra mål och hur använder vi dem för att få till konkreta åtgärder på avdelningsnivå? 
• Var står vi i dag – vad fungerar bra och vad behöver utvecklas?

2. Heltäckande 4-dagars utvecklingsprogram för chefer

Totalt fyra dagars utbildning med tid för reflektion mellan träffarna. Deltagarna får: skapa individuella handlingsplaner för effektfullt ledarskap, behovstyrt innehåll, teori varvat med övningar, erfarenhetsutbyte och praktiska verktyg att använda i företaget.

Ur innehållet:
• Strategier, individuell handlingsplan för tillämpning i den dagliga verksamheten
• Roller, ansvar och samverkan
• Ledare i balans
• Gränslöst arbetsliv – ständig nåbarhet
• Utveckla ett tydligt och effektfullt ledarskap
• Hälsofrämjande faktorer
• Skapa förutsättningar för medarbetarnas engagemang och produktivitet

3. Utbildningsdag: Fokus på frågor inom psykosocial arbetsmiljö

Arbetsrelaterad psykisk ohälsa ökar. Det drabbar såväl individer som verksamhet och orsakar höga kostnader för produktionsbortfall och sjukfrånvaro. Genom att tidigt upptäcka och hantera signaler på ohälsa och arbeta förebyggande kan vi lösa många problem.

Utbildningen utgår ifrån de kunskapskrav på chefer med personalansvar som regleras i föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4. 
• Stress och stresshantering
• Arbetsbelastning
• Gränslöst arbetsliv – ständig nåbarhet
• Kränkning och konflikter
• Verktyg för praktisk tillämpning 
• Övningar och diskussioner

Engagemang. Entusiasm. Effektivitet.

Enkelt och tydligt, verklighetsförankrat och kostnadseffektivt.

Det är Odeas signum, uppskattat av många nöjda kunder från söder till norr i Sverige. Upplägg och innehåll på kurserna är alltid anpassat efter er verksamhet och efter era önskemål, med en praktisk verksamhetskopplad tillämpning där ”varför” och ”hur” är nyckelord.

Kontakt för offert eller frågor:

070 35 30 744

Stäng meny