⮞ Kris, hot & våld på arbetsplatsen

Utbildningar inom krishantering och jobbrelaterat hot & våld

På alla arbetsplatser kommer vi att möta oväntade svåra händelser. Orsakerna är många och oförutsägbara; det kan handla om en svår olycka, dödsfall, förtroendekris eller hot & våld. En svår händelse kan påverka hela organisationen, en arbetsgrupp eller individ. En väl förberedd organisation kan hantera situationen på ett tryggt och gynnsamt sätt och ge såväl det direkta som uppföljande stöd som behövs. 

Arbetsgivarens krav på kunskap och beredskap regleras i Arbetsmiljöverkets föreskrifter Första hjälpen och krisstöd, Våld och hot i arbetsmiljön och Organisatorisk och social arbetsmiljöDet skapar trygghet för alla på arbetsplatsen att veta att det finns beredskap för hantering av hot & våld och andra svåra händelser. 

Arbetsrelaterat hot och våld

Många hot- och våldssituationer på arbetsplatsen går att förebygga. Med ett strategiskt arbete och bra förberedelse minskar du risker och skapar en trygg och säker arbetsmiljö.

Kris- och sorghantering

Det är viktigt att ha kunskap om krisens reaktioner och processer för att på ett funktionellt sätt kunna bemöta, ta hand om, ge stöd och följa upp drabbade vid en svår händelse.

Krisorganisation på jobbet

För att hantera och leda en kris krävs genomtänkta och grundliga förberedelser för att minska skador och negativa effekter och så snart som möjligt återgå till normal verksamhet.