Kris, hot & våld på arbetsplatsen ⮞ Kris- och sorghantering

Kris- och sorghantering på jobbet

Att möta och stötta drabbade anställda

Vid en svår händelse, en olycka, dödsfall, förtroendekris, hot & våld eller annan allvarlig situation, är det viktigt att drabbade får ett tryggt och funktionellt bemötande. Många känner sig osäkra i mötet med en människa i kris eller sorg. Kunskap skapar trygghet vid svåra möten och ger förutsättningar för ett såväl professionellt som medmänskligt stöd.

Förbered ledning och personal för bättre krishantering

Vilka krav ställs på arbetsgivare och verksamhet? Att skapa en god beredskap för omhändertagande av drabbade. Krisreaktioner, processer, bearbetning. Redskap och metoder för ett gynnsamt möte, läkande och återgång till arbete.

Vem riktar sig utbildningen till?

Chefer, ledare, personal i skola, socialtjänst, vård och omsorg, personal med psykiskt påfrestande arbetsuppgifter. Ansvariga för organisation och ledning av krisgrupper, Posomgrupper, med flera. 

Kan kompletteras med modul som behandlar barnperspektivet.

Utbildningen anpassas efter era önskemål och behov.

Boka din utbildning i krishantering

För ytterligare information och bokning, välkommen att kontakta:
e-post: info@odeas.se eller telefon: 070-35 30 744