Kris, hot & våld ⮞ Krisorganisation

Krisorganisation på arbetsplatsen

Frågan är inte om utan när verksamheten ställs inför en kris. Kunskap och förberedelser skapar förutsättningar för att tryggt och funktionellt hantera och gå stärkt ur en kris. En väl förberedd krisorganisation, med en trygg krisledningsgrupp som har den kompetens och de egenskaper som krävs, ger de nödvändiga förutsättningarna för att verksamheten ska komma igenom en kris så fort och lindrigt som möjligt.

Förebyggande strategier lindrar krissituationer

Odeas erbjuder hjälp och stöd med att ta fram handlingsplan, policy och rutiner för er interna krisorganisation. Ni får en genomarbetad beredskapsstrategi som inkluderar ett förebyggande strategiskt arbete för att minska risker och lindra svåra händelser.

Se till att ledningen och medarbetare är förberedda – boka er utbildning idag

För ytterligare information och bokning, välkommen att kontakta:
e-postinfo@odeas.se eller telefon: 070-35 30 744