⮞ Förbättrat Ledarskap

Ledarskap för effektivare företag

Ledarskapet spelar en stor roll för de anställdas trivsel, engagemang och prestation och därmed också företagets framgång. Det är chefen som ger förutsättningar till en arbetsplats med god samverkan. Som chef har du kanske all kunskap du behöver – men hur tillämpar du den?

Framgångsrikt ledarskap handlar om att omsätta teori till konkret handling, när du vet svaret på “Hur gör jag?”.  Odeas ger dig verktygen till att kunna agera rätt och känna dig trygg i att hantera den dagliga verksamheten. Ett bra ledarskap kommer snabbt spegla sig i förbättrat resultat och ökad prestation av företagets anställda. 

hälsofrämjande

Kopplingen är solklar. Bra chefer ger god arbetshälsa. Och tvärtom...

vinstökning

Medarbetare som leds av en stadig hand trivs och kan jobba effektivare.

hållbarhet

Starkt ledarskap gör arbetet hållbart både för anställda och chefer.

boka din utbildning – för chefer och ledning

ledarskapsutbildning för erfarna och nyblivna chefer

Utbildningar i ledarskap ur ett verksamhetsnära perspektiv där längd och omfattning anpassas till din organisation för att nå bästa resultat. 

Deltagarna jobbar med frågor och uppgifter under utbildningen utifrån sin aktuella situation. Ni får en klar bild av hur god arbetshälsa och bra ledarskap är sammanlänkade – en förutsättning för välmående, effektiva anställda.

Stärk din roll som ledare i företaget

Att leda strategiskt skapar förutsättningar för hälsa och trivsel – och möjliggör hög produktivitet och kvalitet i företaget.
Många chefer upplever vardagen som splittrad och händelsestyrd. När du tydligt förstår din roll har du förutsättningar för att medvetet välja vad och vem tiden läggs på.

praktiska verktyg i ledarskap för ditt företag

Varje verksamhet behöver vara tydlig med vad de olika rollerna har för ansvar och förväntas bidra med. Det gäller även ledarskapets uppdrag. 

Genom att utveckla det praktiska ledarskapet får ni verktygen till att tryggt kunna agera i vardagen – ett resurseffektivt ledarskap som tar tillvara på företagets befintliga tillgångar på bästa sätt.

Förutom Odeas anpassade utbildningar finns även utbildningen Chefen och Arbetsmiljön. Kursen består av fyra tillfällen med tid för reflektion emellan. 

Deltagarna får kunskap om att bygga upp ett hållbart, framgångsrikt ledarskap med individuell handlingsplan och mål, hur de får engagerade och friska medarbetare, och hur “Superchefen” leder tryggt och effektivt.

Vad säger deltagarna?

Tempot på Yvonnes föreläsning var bra och mycket bra att det varvades med många små övningar. Det är lättare att hålla tempot uppe och fokusera när det blir variation under dagen. Det var ett lugnt och bra tempo och mycket bra med omväxlande föreläsning och övningar.

Yvonne är tydlig och proffsig i sitt arbete. Vi gjorde upp insatsen tillsammans. Noggrann uppföljning – både med personal och ledning.