⮞ Nätverk Hållbar arbetsplats

Nätverk Hållbar arbetsplats

Odeas i samarbete med CSR Småland bjuder in till ett forum där vi fördjupar oss i frågor som rör de mjuka värdena på arbetsplatsen!

Det krävs konkreta åtgärder för att motverka den ökade stressrelaterade ohälsan, vi behöver hjälpas åt att hitta vägar som ökar förutsättningarna att nå ett lyckat resultat för en hälsosam och hållbar arbetsplats.

Nätverk Hållbar arbetsplats har en viktig funktion att fylla, ett forum där vi träffas för att lära mer och diskutera frågorna som rör de mjuka värdena i vår arbetsmiljö. Genom att dela erfarenheter, få inspiration och ny kunskap kan vi gemensamt göra skillnad – ensamma hemma på kammaren löser vi inga problem. 

Ett nätverk för dig som:

Är VD, chef, HR-ansvarig, skyddsombud eller har intresse att stärka den psykosociala arbetsmiljön, skapa en hållbar, produktiv arbetsplats och få verktyg till att förebygga den ökande psykiska ohälsan. 

Hur kan vi genom ett friskorienterat arbetssätt skapa engagemang som främjar produktivitet och tillväxt samt ökar attraktiviteten som arbetsgivare? Hur kan vi gå från riskhantering till proaktivt arbete där verksamheter uppmärksammar och utvecklar de positiva arbetsmiljöfaktorerna?

Nätverket skapar möjlighet till ökad kunskap om ett brett spektrum av arbetsmiljöfrågor, praktiska verktyg och erfarenhetsutbyte. 

Upplägg och innehåll ser ut så här:

Datum för träffar 2021/2022:  Uppstart fredagen den 12 november. Därefter fyra träffar under 2022 (datum beslutas gemensamt i gruppen). 

Plats: Vi träffas fysiskt på plats i Jönköping (lokal meddelas senare) och anpassar lokalen till eventuella coronarestriktioner. 

Tider: Träffarna inleds med frukost 08.00, programmet startar 08.30 – 11.00. 

Tema: 12/11 “Vad är ett friskorienterat arbetssätt?”.

Upplägg och innehåll:

  • Tvärfunktionellt nätverk (med ca 15-20  deltagare), där medlemmarna är delaktiga i planeringen och har möjlighet att ge förslag på ämnen att lyfta vid de olika träffarna. 
  • Under träffarna varvas teori med diskussion och erfarenhetsutbyte. Vi fördjupar oss i aktuella ämnen och får tillsammans, och med hjälp av föreläsare, ny inspiration och nya verktyg att använda, för att kunna förbättra arbetsplatsen för alla.

Kostnad: För medverkan i nätverket (5 träffar): 5 900 kr för medlemmar i CSR Småland, övriga 7 900 kr.
Avgiften faktureras utan moms.

Frågor?

Kontakta Yvonne Sjöberg på telefon: 070 – 35 30 744
eller via e-post: info@odeas.se

Anmälan: info@csrsmaland.se

Logga Nätverk Hållbar arbetsplats