⮞ Nätverk Hållbar arbetsplats

Nätverk Hållbar arbetsplats

Odeas i samarbete med CSR Småland bjuder in till ett forum där vi fördjupar oss i frågor som rör de mjuka värdena på arbetsplatsen!

Det krävs konkreta åtgärder för att motverka den ökade stressrelaterade ohälsan, vi behöver hjälpas åt att hitta vägar som ökar förutsättningarna att nå ett lyckat resultat för en hälsosam och hållbar arbetsplats.

Nätverk Hållbar arbetsplats har en viktig funktion att fylla, ett forum där vi träffas för att lära mer och diskutera frågorna som rör de mjuka värdena i vår arbetsmiljö. Genom att dela erfarenheter, få inspiration och ny kunskap kan vi gemensamt göra skillnad – ensamma hemma på kammaren löser vi inga problem. 

Ett nätverk för dig som:

Är VD, chef, HR-ansvarig, skyddsombud eller har intresse att stärka den psykosociala arbetsmiljön, skapa en hållbar, produktiv arbetsplats och få verktyg till att förebygga den ökande psykiska ohälsan. 

Upplägg och innehåll ser ut så här:

Datum för träffar 2021:  19 mars, 21  maj, 27 augusti och 26 november.

Plats: Meddelas innan respektive träff. 

Tider: Träffarna inleds med frukost 07.30, programmet startar 08.00 – 11.30. 

Tema: Tema till nästkommande träff bestäms av deltagarna vid varje träff.
Inför årets första träff skickas en fråga till medlemmarna angående önskemål någon vecka innan träffen.

I första hand är nätverket en fysisk mötesplats, men digitala lösningar kan komma att användas vid behov.

Innehållet:

  • Fördjupning i psykosociala frågor och mjuka värden på arbetsplatsen, med målet att motverka psykisk ohälsa och skapa en attraktiv, hållbar arbetsplats.
  • Temabaserat nätverk där du som medlem är delaktig i planeringen och har möjlighet att ge förslag på ämnen att lyfta.
  • Teori varvas med diskussion och erfarenhetsutbyte. Vi fördjupar oss i aktuella ämnen och får tillsammans, och med hjälp av föreläsare, ny inspiration och nya verktyg för att kunna förbättra arbetsplatsen för alla.

Kostnad: För medverkan i nätverket (4 träffar): 3 900 kr för medlemmar i CSR Småland, övriga 5 900 kr.
Avgiften faktureras utan moms.

Frågor?

Kontakta Yvonne Sjöberg på telefon: 070 – 35 30 744
eller via e-post: info@odeas.se

Anmälan: info@csrsmaland.se

Logga Nätverk Hållbar arbetsplats