Klicka på rubrikerna för att läsa mer

Öppna utbildningar

Att skapa hållbara och friska arbetsplatser

Lund. 27 april 2020. Kommunförbundet Skåne.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Göteborg. 10 mars 2020. Arbetsmiljöforum.

Bättre arbetsmiljö (BAM)

Jönköping. 11-12 mars 2020. Peter & Partner.

Bättre arbetsmiljö (BAM)

Göteborg. 22-24 april 2020. Arbetsmiljöforum.

Bättre arbetsmiljö (BAM)

Malmö. 13-15 maj 2020. Arbetsmiljöforum.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Göteborg. 2 juni 2020. Arbetsmiljöforum.

Stäng meny