Arbetsmiljö ⮞ Organisatorisk och Social Arbetsmiljö – Utbildning

Organisatorisk och social arbetsmiljö - utbildning

Arbetsmiljöverket ställer i föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) krav på ett strategiskt målstyrt arbete för att främja hälsa och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala brister i arbetsmiljön.

Den psykosociala arbetsmiljön; stress, konflikter, arbetsbelastning

Samtliga chefer och arbetsledare ska ha kunskap
att förebygga och hantera ohälsosam stress, uppfatta tecken och signaler på ohälsosam arbetsbelastning, mobbning och kränkande särbehandling samt hälsorisker kopplade till arbetstidens förläggning. Arbetet ska integreras i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Kursens mål

Utbildningen ger deltagarna:

  • Specifika kunskapskrav enligt AFS 2015:4
  • Insikt om praktisk tillämpning av AFS 2015:4
  • Förståelse för organisatoriska och sociala områdets hälsopåverkan
  • Kunskap för att mäta, åtgärda och eliminera risker i psykosociala arbetsmiljön

Målgrupp

Företagsledare, arbetsledare, chefer, skyddsombud, arbetsmiljöansvariga

Kursinnehåll

Kurslängd - En dag

Boka utbildning i organisatorisk och social arbetsmiljö!

De mjuka frågorna i arbetsmiljön är en större utmaning än de fysiska. Ge era chefer kunskap att tryggt hantera ohälsosam arbetsbelastning, mobbning, kränkande särbehandling och ständig nåbarhet. Boka utbildning idag!