Hur mycket kostar arbetsrelaterad ohälsa er idag? Hur mycket riskerar ni att förlora framöver om ni inte gör något?

Förbättra resultatet - 20 % rabatt på kartläggning och åtgärdsplan för en frisk, effektiv och attraktiv arbetsplats!

Visste du att:

  • Varje sjukskrivningsdag kostar 10 % av den anställdes månadslön + kostnader för vikarier, produktionsbortfall, ökad belastning på övrig personal, kompetenstapp mm.
  • Kostnad för rehabilitering av utmattning är ca 100 000 – 400 000 kr,  alternativt måste du nyanställa med allt vad det innebär i rekryteringskostnader, introduktionstid och upplärning.
  • Forskning visar att 20-25 % av lönekostnaden kan relateras till brister i ledarskap, stress och social arbetsmiljö.
  • Vanligaste orsak till arbetsrelaterad ohälsa med lång sjukfrånvaro är brister i psykosociala arbetsmiljön; trivsel, tydlighet i uppdrag och roller, arbetsbelastning, samarbete, stress, gnissel och konflikter. 

Sjuknärvaro kostar betydligt mer!

Sjuknärvaron, människor som inte förmår prestera till 100 % men ändå finns på jobbet, kostar betydligt mer än den synliga sjukfrånvaron.

Dåligt klimat, missnöje och lågt engagemang kan orsaka produktionsbortfall på 30-40 % per arbetad timme, har ni budgeterat och kalkylerat för de kostnaderna? 

Erbjudandet

Det är inte enkelt att hålla koll på allt och upptäcka signaler. För att göra insatser som ger bästa effekt, krävs att att ni vet vilka områden som behöver stärkas. Era pengar ska användas smart, där de gör skillnad.
Det är en dålig idé att gå till tandläkaren om du har ont i stortån!

Odeas hjälper er minska onödiga kostnader och hindrar att de ökar genom: 

  • En kartläggning som visar var insatser behövs.
  • Förslag på enkla kraftfulla åtgärder, konkreta verktyg och en priolista.
  • Första insatsen till samma förmånliga 20 % rabatt.

Skapa förutsättningar till en effektiv, produktiv och attraktiv arbetsplats för tillväxt och ökad lönsamhet!

(Alla siffror, inklusive uppgifterna om sjuknärvaro, kommer från svensk färsk forskning, Malin Lohela Karlsson m.fl.
10 % per sjukskrivningsdag är försäkringskassans beräkning)

Erbjudandet gäller t.o.m 31 oktober 2019.

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig! Till och med 31 oktober får du 20 % rabatt på offert!

Därför har ni inte råd att vänta:

Attraktiv arbetsplats - ert varumärke

Medarbetare som mår bra och trivs bygger även ett attraktivt varumärke. Företaget får behålla befintlig kompetent personal och har lättare att attrahera rätt kompetens vid nyrekrytering.

Sjuknärvaro kostar ännu mer än sjukfrånvaro

Medarbetare som inte kan arbeta alls kostar givetvis mycket pengar och resurser, men.......... Sjuknärvaro - personal som finns på jobbet men inte förmår leverera fullt ut - kostar än mer för svenska verksamheter än sjukfrånvaro!

Missade intäkter & sämre tillväxt

Ett företag är inte starkare än sina medarbetare. Trivsel och engagemang är starkt kopplat till resultat - en välmående arbetsplats avspeglar sig på sista raden i bokslutet. En insats för att stärka er psykosociala arbetsmiljö får positiva effekter och lönar sig snabbt.

Vad säger våra kunder?

Stäng meny